Stambeno zbrinjavanje

Stambeno zbrinjavanje

slika za oglas javnog poziva

Republika Hrvatska, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, dana 16.
prosinca 2020. godine raspisalo je JAVNI POZIV za podnošenje prijava za stambeno
zbrinjavanje u 2021. godini sukladno zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim
područjima.
Rok za podnošenje prijava je do 31. siječnja 2021. godine.
Podaci o potrebnoj dokumentaciji te Obrazac za prijavu za stambeno zbrinjavanje nalazi se u
prilogu.
Pravo na prijavu imaju svi mještani koji imaju prijavljeno prebivalište na području općine
Cerna.
Općina Cerna pripada trećoj skupini potpomognutog područja.
Kontakt telefon za informacije Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji:
032/492-076 i 032/492-073

AKTUALNO:
Skip to content