Tretiranje komaraca u općini Cerna

Dana 21. lipnja 2021. vršit će se tretiranje komaraca u Šiškovcima i Cerni. Upozoravaju se: vozači na pojačan oprez prilikom nailaska na dimnu zavjesu. roditelji da spriječe nepotrebno izlaganje djece insekticidu građane sa dišnim smetnjama, kao i sve druge da…

Javni poziv za posao popisivača i kontrolora u provedbi Popisa stanovništva 2021.

JAVNI POZIV zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za posao popisivača i kontrolora u drugoj fazi provedbe Popisa stanovništva,kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine Druga faza provedbe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (u nastavku…

Obavijest

Općina Cerna je u zakonskoj obvezi naplaćivanja naknade za uređenje voda sukladno čl. 17. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva. Obveza se naplaćuje za nekretnine koje se nalaze na području Cerne i Šiškovaca, a naplaćena sredstva Općina doznačava Hrvatskim vodama. Od…

Obavijest Hrvatskih voda

OBAVIJEST  Poštovani,  Vaša jedinica lokalne samouprave od 01.01.2021. godine preuzela je od Hrvatskih voda poslove iz članka 17. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva.  Navedeno podrazumijeva dostavu rješenja o obračunu naknade za uređenje voda obveznicima plaćanja naknade i poslove naplate naknade…

Javni poziv za izradu motiva Žetvenih svečanosti 2021.

Javni poziv za podnošenje prijedloga za izradu motiva Žetvenih svečanosti 2021. godine Općina Cerna poziva sve zainteresirane da izrade prijedlog motiva za Žetvenesvečanosti 2021. godine te isti proslijede na službenu mail adresu Općine: opcina.cerna@vu.t-com.hr.Prijedloge primamo do 18.lipnja 2021.godine. Pristigle prijedloge…