USPOSTAVA IZDVOJENIH ORDINACIJA ZA PREGLED BOLESNIKA POD SUMNJOM NA ZARAŽENOST VIRUSOM COVID-19

USPOSTAVA IZDVOJENIH ORDINACIJA ZA PREGLED BOLESNIKA POD SUMNJOM NA ZARAŽENOST VIRUSOM COVID-19

slika za novosti

Sukladno naredbi Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, KLASA: 813-07/20-01/01 URBROJ:534-03-1/1-20-44, od 15. ožujka 2020. godine, na području Vukovarsko-srijemske županije uspostavljaju se izdvojene ordinacije za pregled bolesnika pod sumnjom na zaraženost od koronavirusa.

Svom izabranom liječniku obiteljske medicine DUŽNI SU se javiti najprije putem telefona:

  • sve osobe koje imaju simptome prehlade, a nisu bili / boravili u područjima koja su u većoj mjeri zahvaćena novim koronavirusom unazad 14 dana;
  • sve osobe koje nemaju simptome prehlade a bile su / boravile su unazad 14 dana u područjima koja su u većoj mjeri zahvaćena novim koronavirusom.

Sve osobe koje imaju simptome prehlade i bile su / boravile su unutar 14 dana u područjima koja su u većoj mjeri zahvaćena novim koronavirusom, DUŽNE su se javiti najprije putem telefona svom izabranom liječniku obiteljske medicine radi daljnjih uputa, a tek ukoliko nisu uspjeli uspostaviti kontakt sa svojim liječnikom obiteljske medicine moraju se javiti u jednu od izdvojenih 24- satnih ordinacija, uz obaveznu prethodnu najavu putem telefona.

Izdvojene ordinacije započinju s radom dana 17. ožujka 2020. godine u 19,00 sati i radit će 24 sata na dan na sljedećim lokacijama:
__________________________________________________________________________
DOM ZDRAVLJA VUKOVAR, Blage Zadre 3, Vukovar (Borovo naselje)
– kontakt telefon: 032/ 618-956
__________________________________________________________________________
DOM ZDRAVLJA ŽUPANJA, Dr. Franje Račkog 32, Županja (u prostorima
specijalističke ordinacije medicine rada i športa)
– kontakt telefon: 032/ 831-716
__________________________________________________________________________
DOM ZDRAVLJA VINKOVCI, Vladimira Gortana 25b, Vinkovci (zgrada XI mjesnog
odbora – „Mala Bosna“)
– budući da su u tijeku radovi na prilagodbi prostora, o početku rada ove ordinacije i broju
kontakt telefona javnost će biti pravovremeno obaviještena

AKTUALNO:
Skip to content