Javni poziv za dodjelu uskrsnice umirovljenicima

slika za oglas javnog poziva

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu uskrsnice umirovljenicima, osobama starijimod 65 godina koje nemaju mirovinu i osobama s invaliditetom 3. i 4. stupnja koje imaju prebivalište na području općine Cerna za 2024. godinu PRAVNA OSNOVAProračun Općine Cerna za 2024.g. i Odluka o izvršenju proračuna Općine Cerna za 2024.godinu koju je donijelo Općinsko vijeće Općine […]

Javni pozivi za poduzetnike VSŽ

slika za oglas javnog poziva

Vukovarsko-srijemska županija objavila je Javne pozive za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima Vukovarsko-srijemske županije.

Skip to content