Javni natječaj za dodjelu poticaja za rješavanje stambenog zbrinjavanja na području Općine Cerna u 2024.

slika za objavu javnog natjecaja

Na temelju clanka članka 7. Odluke o mjerama poticanja stambenog zbrinjavanja na području Općine Cerna za 2024. godinu (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, broj: 4/24) (dalje u tekstu: Odluka) i 44. Statuta Općine Cerna (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske Županije br. 13/09, 2/13, 24/14, 8/18 i 4/21), Općinski načelnik Općine Cerna8. ožujka 2024. objavljuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu […]

Skip to content