Javni natječaj za osnivanje prava građenja sa mogućnošću otkupa u poduzetničkoj zoni “Zagrađe”

Članak 1.  PREDMET NATJEČAJA: Osnivanje prava građenja sa mogućnošću otkupa u poduzetničkoj zoni «Zagrađe» Općine Cerna, upisane u k.o. Cerna: Katastarske čestice čija će oznaka i identifikacija biti određena nakon ishođenja građevinske dozvole i provedbe geodetskog elaborata i parcelacije kč.br.…

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Cerna na radno mjesto: f) dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godinešto se dokazuje potvrdom o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji…

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Cerna

Referent za komunalne poslove (službenik III kategorije, potkategorije referent, 11. klasifikacijski rang) 1 izvršitelj m/ž, na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Cerna uz obvezni probni rok u trajanju od 3 (tri) mjeseca Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za…

Natječaj za radno mjesto “pomoćni radnik – grobar”

Općina Cerna objavljuje javni natječaj za prijam u službu u Vlastiti pogon kao posebne organizacijske jedinice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cerna Pomoćni radnik – grobar (namještenik IV kategorije, potkategorije namještenik II, 13. klasifikacijski rang) 5 izvršitelja m/ž, na neodređeno vrijeme…

Javni natječaj za dodjelu potpora za navodnjavanje

Obavještavamo Vas da je Vukovarsko-srijemska županija na svojim službenim stranicama objavila Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti poljoprivrednim gospodarstvima za nabavu opreme za navodnjavanje na područjima obuhvata sustava javnog navodnjavanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2023. godini. Pristup Javnom natječaju…

Natječaj za dodjelu poticaja za stambeno zbrinjavanje

Općina Cerna dodjeljuje poticaj obiteljima, samohranim roditeljima i fizičkim osobama (samcima) koje su tijekom tekuće kalendarske godine kupile ili grade nekretninu za stanovanje na području općine Cerna koja je u cijelosti vlasništvo korisnika poticaja (1/1) i kojom Korisnik po prvi…

Natječaj za stipendiju općine Cerna za akademsku godinu 2022./2023.

Općina Cerna dodjeljivat će stipendije redovitim studentima nakon upisane druge godine na preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani studij za akademsku godinu 2022./2023. Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije mogu ostvariti redoviti studenti nakon upisane druge godine studija…

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za božićnicu umirovljenicima

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu božićnice umirovljenicima i osobama starijim od 65 godina koje nemaju mirovinu s područja Općine Cerna za 2022.  1. PRAVNA OSNOVA  Odluka o izvršenju proračuna Općine Cerna za 2022. godinu koju je donijelo Općinsko…