Oglas za za prijem u radni odnos – Radnik/ca za pomoć u kući

logo projekta Zaželi

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Zaželi dobro svojoj zajednici” Radnik/ca za pomoć u kući – pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama sa invaliditetom  Općina Cerna raspisuje javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme radi provođenja aktivnosti na projektu ,,Zaželi dobro svojoj zajednici“ […]

Natječaj za dodjelu stipendija studentima

slika za objave stipendije

Općina Cerna dodjeljivat će stipendije redovitim studentima nakon upisane druge godine na preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani studij za akademsku godinu 2023./2024.  Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije mogu ostvariti redoviti studenti nakon upisane druge godine studija pod uvjetom da:  Osnovni kriteriji za dodjelu stipendije su:  Način bodovanja kandidata prema uspjehu na […]

Javni natječaj za osnivanje prava građenja sa mogućnošću otkupa u poduzetničkoj zoni “Zagrađe”

slika za objavu javnog natjecaja

Članak 1.  PREDMET NATJEČAJA: Osnivanje prava građenja sa mogućnošću otkupa u poduzetničkoj zoni «Zagrađe» Općine Cerna, upisane u k.o. Cerna: Katastarske čestice čija će oznaka i identifikacija biti određena nakon ishođenja građevinske dozvole i provedbe geodetskog elaborata i parcelacije kč.br. 2618 sukladno Geodetskog situaciji stvarnog stanja i prijedlogu diobe katastarskih čestica napravljenih od strane ovlaštenog […]

Skip to content