Izvješće o provedbi provedbenog programa

Općina Cerna je početkom prosinca 2021.godine donijela Provedbeni program za razdoblje2021.-2025.godine. Provedbeni program JLP(R)S je kratkoročni akt strateškog planiranja koji osigurava provedbu posebnih ciljeva utvrđenih u planovima razvoja JLP(R)S te vrijedi za trajanje mandata izvršnogtijela JLP(R)S.Godišnje izvješće o provedbi provedbenog…

Obavijest o podjeli kanti za komunalni otpad

Obavještavamo Vas da će se podjela PLAVIH i ŽUTIH kanti za odvojeno prikupljanje otpada obavljati od 01.02.2023.-17.02.2023. na sljedećim adresama:  CERNA- Mala Cerna 104ŠIŠKOVCI- Društveni dom  Kante je moguće preuzeti na navedenim adresama svakim radnim danom od 10:00-17:00 sati.  Kante…

Završena sanacija oštećenih dijelova nogostupa u ulici Velika Cerna

Općina Cerna završila je projekt „Sanacije oštećenih dijelova nogostupa u ulici Velika Cerna u Cerni”. Ukupna vrijednost ugovorenih radova je 121.621,36 eura odnosno 916.356,16 kuna.  Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine sufinanciralo je ovaj projekt s 15.926,74 eura odnosno…

Natječaj za dodjelu poticaja za stambeno zbrinjavanje

Općina Cerna dodjeljuje poticaj obiteljima, samohranim roditeljima i fizičkim osobama (samcima) koje su tijekom tekuće kalendarske godine kupile ili grade nekretninu za stanovanje na području općine Cerna koja je u cijelosti vlasništvo korisnika poticaja (1/1) i kojom Korisnik po prvi…

Obavijest o odvozu komunalnog otpada

Odvoz komunalnog otpada za 2023. – papir / plastika  16.01.2023. – papir (plava kanta / vrećica)  17.01.2023. – plastika (žuta kanta / vrećica)  Kućanstva koja nemaju vrećice predviđene za prikupljanje navedenog otpada isti mogu staviti u kartonske kutije (papir) i obične vreće…

Natječaj za stipendiju općine Cerna za akademsku godinu 2022./2023.

Općina Cerna dodjeljivat će stipendije redovitim studentima nakon upisane druge godine na preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani studij za akademsku godinu 2022./2023. Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije mogu ostvariti redoviti studenti nakon upisane druge godine studija…

Obavijest o sakupljanju komunalnog otpada

Spremnik za MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD (ZELENI SPREMNIK) se prazni putem automatskog sustava ugrađenog na specijalnom vozilu. PONEDJELJAK: CERNA – Ante Starčevića, B. Radića, J. J. Strossmayera, Kneza LJ. Posavskog, Kolodvorska, KraljaZvonimira, Lj. Gaja, Maria Juračića, Milana Matkovića, Mire Boričića, Miroslava…