Objava biračima, izbori za članove EU parlamenta

slika za novosti

Predsjednik Republike Hrvatske donio je 15. ožujka 2024. Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. IZBORI ĆE SE ODRŽATI U NEDJELJU 9.LIPNJA 2024. Obavještavaju se birači da mogu izvršiti pregled, dopunu i promjenu podataka upisanih u registar birača te podnijeti zahtjev za: privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta, […]

Obavijest biračima, izbori za članove EU parlamenta

slika za novosti

Nastavno na Odluku predsjednika Republike Hrvatske od 15.ožujka 2024. i Objavu biračima Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: 012-01/24-01/06, URBROJ: 514-07-03- 02/05-24-01 od 9. travnja 2024. koja je objavljena na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Vukovarsko-srijemske županije, obavještavaju se birači s područja Vukovarsko­srijemske županije: Izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske održat […]

Odvoz glomaznog otpada Travanj/2024.

slika za novosti

Čistoća Županja d.o.o. obavještava korisnike javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada u Cerni i Šiškovcima da će odvoz glomaznog otpada biti organiziran: 25.04.2024.g – Područje općine Cerna gdje se otpad vozi ponedjeljkom 26.04.2024.g – Područje općine Cerna gdje se otpad vozi utorkom 26.04.2024.g – Šiškovci Potrebu odvoza potrebno je prijaviti najkasnije jedan dan prije odvozaputem obrasca […]

PROJEKT „Zaželi dobro svojoj zajednici“ – Potpisivanje ugovora o radu i radni sastanak

logo projekta Zaželi

Dana 10.04.2024. godine u 9:00 sati u općinskoj vijećnici načelnik Općine Cerna Josip Štorek potpisao je Ugovore o radu na određeno vrijeme Radnik/ca za pomoć u kući – pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama sa invaliditetom sa odabranih 25 kandidata koji će biti zaposleni na 30 mjeseci u sklopu projekta „Zaželi dobro svojoj zajednici“.

Odluka o odabiru kandidata i kandidatkinja

logo projekta Zaželi

Općinski načelnik Općine Cerna donosi odluku o odabiru kandidata i kandidatkinja za radnik/ca za pomoć u kući – pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama sa invaliditetom.

Javni natječaj za dodjelu poticaja za rješavanje stambenog zbrinjavanja na području Općine Cerna u 2024.

slika za objavu javnog natjecaja

Na temelju clanka članka 7. Odluke o mjerama poticanja stambenog zbrinjavanja na području Općine Cerna za 2024. godinu (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, broj: 4/24) (dalje u tekstu: Odluka) i 44. Statuta Općine Cerna (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske Županije br. 13/09, 2/13, 24/14, 8/18 i 4/21), Općinski načelnik Općine Cerna8. ožujka 2024. objavljuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu […]

Javni poziv za dodjelu uskrsnice umirovljenicima

slika za oglas javnog poziva

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu uskrsnice umirovljenicima, osobama starijimod 65 godina koje nemaju mirovinu i osobama s invaliditetom 3. i 4. stupnja koje imaju prebivalište na području općine Cerna za 2024. godinu PRAVNA OSNOVAProračun Općine Cerna za 2024.g. i Odluka o izvršenju proračuna Općine Cerna za 2024.godinu koju je donijelo Općinsko vijeće Općine […]

Oglas za za prijem u radni odnos – Radnik/ca za pomoć u kući

logo projekta Zaželi

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Zaželi dobro svojoj zajednici” Radnik/ca za pomoć u kući – pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama sa invaliditetom  Općina Cerna raspisuje javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme radi provođenja aktivnosti na projektu ,,Zaželi dobro svojoj zajednici“ […]

Sanacija dijela ceste u ulici M. Tišljara

slika za novosti

Ulica Miroslava Tišljara u Cerni dobila je novo ruho, završena je realizacija projekta „Sanacija dijela ceste u ulici Miroslava Tišljara u Cerni“ te je ista puštena u promet. Sanacijom je obuhvaćena izrada asfaltnih površina na dijelu na kojem se nalazio makadam u ukupnoj dužini od 269 metara. Ukupna vrijednost samog projekta iznosi 78.115,92 eura, a […]

Javni poziv za uključivanje novih korisnika u projekt Zaželi

logo projekta Zaželi

Budući da je Općini Cerna odobren navedeni projekt, potrebno je definirati potrebe koje stanovnici naše Općine imaju (naselja Cerna i Šiškovci) na način da znamo koliko korisnika ima interes, te koliko korisnika ispunjava uvjete za  uključivanje u Projekt. 

Skip to content