Javni natječaj za osnivanje prava građenja sa mogućnošću otkupa u poduzetničkoj zoni “Zagrađe”

Članak 1.  PREDMET NATJEČAJA: Osnivanje prava građenja sa mogućnošću otkupa u poduzetničkoj zoni «Zagrađe» Općine Cerna, upisane u k.o. Cerna: Katastarske čestice čija će oznaka i identifikacija biti određena nakon ishođenja građevinske dozvole i provedbe geodetskog elaborata i parcelacije kč.br.…

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Cerna na radno mjesto: f) dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godinešto se dokazuje potvrdom o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji…

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Cerna

Referent za komunalne poslove (službenik III kategorije, potkategorije referent, 11. klasifikacijski rang) 1 izvršitelj m/ž, na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Cerna uz obvezni probni rok u trajanju od 3 (tri) mjeseca Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za…

Natječaj za radno mjesto “pomoćni radnik – grobar”

Općina Cerna objavljuje javni natječaj za prijam u službu u Vlastiti pogon kao posebne organizacijske jedinice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cerna Pomoćni radnik – grobar (namještenik IV kategorije, potkategorije namještenik II, 13. klasifikacijski rang) 5 izvršitelja m/ž, na neodređeno vrijeme…

Javni natječaj za dodjelu potpora za navodnjavanje

Obavještavamo Vas da je Vukovarsko-srijemska županija na svojim službenim stranicama objavila Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti poljoprivrednim gospodarstvima za nabavu opreme za navodnjavanje na područjima obuhvata sustava javnog navodnjavanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2023. godini. Pristup Javnom natječaju…

Javni poziv za zapošljavanje u javnim radovima Općine Cerna

Za radno mjesto: radnik/radnica u održavanju Broj traženih radnika: 3 osobe Trajanje javnog rada: 6 mjeseci Radno vrijeme: puno radno vrijeme  Opis poslova:  CILJANE SKUPINE:  NAPOMENA: U program javnog rada ne može biti ponovno uključena osoba ako nije prošlo 12 mjeseci nakon prestanka…

Natječaj za dodjelu poticaja za stambeno zbrinjavanje

Općina Cerna dodjeljuje poticaj obiteljima, samohranim roditeljima i fizičkim osobama (samcima) koje su tijekom tekuće kalendarske godine kupile ili grade nekretninu za stanovanje na području općine Cerna koja je u cijelosti vlasništvo korisnika poticaja (1/1) i kojom Korisnik po prvi…

Natječaj za stipendiju općine Cerna za akademsku godinu 2022./2023.

Općina Cerna dodjeljivat će stipendije redovitim studentima nakon upisane druge godine na preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani studij za akademsku godinu 2022./2023. Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije mogu ostvariti redoviti studenti nakon upisane druge godine studija…